Jacques visie

Karakter
Speuren
Appél
Pakwerk


De honden

Tommy
Ebony
Uvy
Harry
Cayenne
Nesten
Training foto's


Artikelen

Aus DDR Zucht [1]
Aus DDR Zucht [2]
Wertmessziffern
Czech historie
Robby & Pascha Glockeneck
Canine Genetics


Video's/DVD's
clips & koop

DDR
DDR diversen
Czech


DDR reuen oud
op kennelnaam

A,B,C,D,E
F,G,H,I,J
K,L,M,N,O
P-Z & teven
DDR Siegers


DDR honden recent

Reuen [1]
Reuen [2]
Teven [1]


Links

Algemeen


Gastenboek

Schrijf of lees


Contact

E-Mail


Home-Intro


©Vom Domburger Land
Jacques Suurmond
Holland


NL Website


English Website


...:: HET KARAKTER VAN DE HOND ::...

Ik wil hier mijn visie geven over het psychische deel van de gebruikshond. Alvorens verder te gaan moeten eerst een paar begrippen gedefinieerd worden.

Als ik over hond of gebruikshond spreek bedoel ik een hond die geschikt zou zijn om als DIENSTHOND te worden gebruikt. Als ik over DIENSTHOND spreek bedoel ik hiermee niet de blaf- en bijthonden die door de ME worden ingezet bij rellen, maar een betrouwbare en zekere surveillancehond, politiespeurhond of reddingshond.

Als ik over KARAKTER, of wat de Duitsers zeggen: "DAS WESEN" spreek van de hond moet eerst gedefinieerd worden wat hiermee bedoeld wordt. Met KARAKTER bedoel ik de manier waarop de hond reageert op invloeden van buitenaf. Deze invloeden of prikkels van buitenaf kunnen gerangschikt worden naar hun soort evenals de reacties van de hond hierop. Dit laatste vormen de karaktereigenschappen van de hond. In volgorde van belangrijkheid kunnen we de volgende drie primaire eigenschappen benoemen:

 • MOED
 • ZEKERHEID
 • HARDHEID
 • NATUURSCHERPTE

  Onder MOED versta ik de eigenschap dat de hond in onverwachte en bedreigende situaties datgene doet wat van hem wordt verwacht, ongeacht de mogelijke consequenties voor de hond.

  ZEKERHEID is eigenlijk een onderdeel van MOED, zonder ZEKERHEID is MOED niet mogelijk.

  Onder HARDHEID versta ik de eigenschap van de hond om onaangename inwerkingen van buitenaf te verdragen in de uitvoering van zijn taak.

  Onder NATUURSCHERPTE versta ik de eigenschap om op eigen initiatief in te grijpen in bedreigende situaties. Dit is heel wat anders dan gewone scherpte! Gewone scherpte komt voort uit onzekerheid of zelfs angst en is zeer ongewenst!

  Als secundaire eigenschappen kunnen we benoemen:

 • TEMPERAMENT
 • LEIDZAAMHEID
 • STUGHEID
 • VRIENDELIJKHEID
 • SCHERPTE

  TEMPERAMENT is de zichtbare uiting van drang om te werken. Zonder MOED, ZEKERHEID en HARDHEID heeft TEMPERAMENT geen waarde. We zien dan een drukke hond, veel geschreeuw en weinig wol. Dit is het type hond wat bij het afstandstellen in komt als een kogel maar tijdens het gevecht verslapt in beet. We zijn veel beter af met een rustige, moedige hond die zonder flauwekul zijn mannetje staat.

  LEIDZAAMHEID kan in conflict komen met hardheid, de beste honden zijn geen balletjeshonden! Er moet veel meer tijd gestoken worden in de opbouw van de hond als bij een zachte hond. We zullen dikwijls genoegen moeten nemen met het feit dat we voor de laatste 10% geen baas zijn over de hond.

  STUGHEID, vooral DDR-bloed honden kunnen zeer stug zijn, dit vloeit voort uit hun hardheid, het is het tegenovergestelde van LEIDZAAMHEID . Het kan zeer vervelend zijn vooral als het een hond is die verhaal komt halen op zijn geleider als het hem niet bevalt. STUGHEID is in principe niet negatief, we moeten er leren mee omgaan.

  VRIENDELIJKHEID dit is een aangeboren eigenschap van alle goede honden, onzekere en scherpe honden kunnen onvriendelijk of zelfs agressief zijn. ONVRIENDELIJKHEID bij een goede hond wordt veroorzaakt door onredelijk gedrag van de opvoeder-geleider t.o.v. de hond.

  SCHERPTE wordt veroorzaakt door onzekerheid of angst, dit wordt gecompenseerd door agressief gedrag. Dit soort honden worden het meest betrokken bij bijtincidenten. Er is maar een remedie: WEG met deze honden! Niet verder laten leven, niet voor de buitenwereld en zeker niet voor de fokkerij.

  Er wordt tegenwoordig in de africhting veel gesproken over BUITDRIFT. Naast SPEELDRIFT zal deze eigenschap zeker aanwezig zijn bij de door mij geschetste goede karakterhonden. Het is verder voor het werk van weinig belang, een goede hond doet geen pakwerk uit het principe van BUITDRIFT maar vanuit MOED, HARDHEID en NATUURSCHERPTE. Ik heb het dan wel over KNPV pakwerk, afd C van het IPO is niets anders dan een nog verder doorgevoerde afdeling APPEL!

  Jacques



 • Barry
  v schwarzen
  Fließ

  Condor
  v Marderpfahl

  Don
  v Rolandsteich

  Held
  v Ritterberg

  Irko
  v Brandenburger
  damm

  Lord
  v Gleisdreieck

  Neuman's
  Jim

  Rex
  v Haus Iris

  Xito
  v Baruther Land

  Ole
  v Rundeck

  Don
  v Schieferschloss

  Golf
  v Ritterberg

  Kliff
  v Rosenhof

  ~~ Vom Domburger Land, DDR & Oostbloedige Duitse herder informatie website ~~